Utbildningen

Motion 1994/95:Ub905 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

1994/95:Ub905

av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Utbildningen

Miljöpartiet de Gröna anser att skolan skall vara en skola
för alla, där barn med olika förutsättningar, från olika miljöer
och med olika religionsinriktningar fostras till att leva
tillsammans och ha respekt för varandras egenart.

Skolan skall vara en arbetsplats dit alla går med glädje, där
det är en lust att lära och arbeta och där alla känner ansvar
för varandra och för verksamheten. Skolan är landets största
arbetsplats. Eftersom barn arbetar där är det viktigt att ställa
särskilt höga krav på skolans arbetsmiljö, både den fysiska
och den psykosociala.

Utbildningen skall utgå från en medveten kunskapssyn.
Miljöpartiet förkastar föreställningen om ''objektiv
kunskap''. All kunskap
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (69)