Utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2018/19:2646 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av utbildningscentrum för högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygdkommittén föreslår att utbildningscentra för högre utbildning säkerställs i kommuner i FA-regioner (en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara själv­försörjande vad gäller arbetstillfällen och arbetskraft) utan högskola/universitet och med få lärcentra samt i kommuner som är berörda av kommitténs näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar.

Utbildningscentra för högre utbildning skulle helt klart öka möjligheterna för unga i landsbygdskommunerna att ta del av de olika utbildningar som lärosätena erbjuder. Det kommer att stimulera övergången till både eftergymnasial och högre utbildning, förhoppningsvis i kommuner där övergången till högre utbildning är lägre.

Utbildningscentra för högre utbildning kan skapa än högre möjligheter för näringslivet och offentliga arbetsgivare att få tag på rätt arbetskraft ute i landsbygden.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)