Utbildningskrav för personal inom psykiatrin

Motion 2021/22:3144 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa utbildningskrav för arbete med patienter inom psykiatrin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När fler drabbas av psykiskt dåligt mående och i högre utsträckning än tidigare är i behov av sjukvård ställer det nya krav på samhället och på sjukvårdens möjlighet att ta emot patienterna. Vi ser stora brister i kunskapsnivå och kontinuitet hos personal som arbetar på framförallt avdelningar som behandlar patienter inom psykiatrin. Allt från stor omsättning på läkare som gör att patienten många gånger om och om igen får dra sin sjukdomshistorik till att de som arbetar som vårdare har stora brister i kunskap och förståelse för de patienters sjukdom de arbetar med. För att komma till snabb lösning bör ett utbildnings och kunskapskrav finnas för de som arbetar inom psykiatrin, vilket både skulle höja attraktiviteten för arbetet, samt skapas fördjupningsutbildningar för verksam vårdpersonal för att höja kunskapsnivån på redan verksam personal. Med fokus på kunskap kring psykiatri och en breddad kunskap kan vi i högre utsträckning än idag snabbt hjälpa patienter som skrivs in på våra mottagningar och vårdinrättningar. Med en allt mer utbredd folksjukdom med dåligt psykiskt mående krävs krafttag för att hindra ett än mer allvarligt läge i medborgares lidande och sjukvårdens möjlighet att bota.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)