Utbildningspolitik

Motion 1997/98:Ub810 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1997/98:Ub810

av Olof Johansson m.fl. (c)

Utbildningspolitik

1 Inledning 

2 Kunskapssamhället ställer krav på höjd ambition 

3 Många vägar och öppna dörrar in i kunskapssamhället 

3.1 Brygga mellan gymnasium och högskola 

3.2 Kulturell rekrytering 

4 Centerpartiet har gjort avgörande insatser för att utveckla ett decentraliserat kunskapssamhälle 

4.1 Centerpartiet har medverkar till satsningen på Kunskapslyftet 

4.2 Centerpartiet har arbetat för att utveckla kvalificerad yrkesutbildning efter gymnasieskolan 

4.3 Centerpartiet har arbetat för att utveckla de nya högskolorna i decentraliserat system 

4.4 Centerpartiet har arbetat för att åstadkomma en kraftig expansion av högskoleutbildning i vårt land 

4.5 Centerpartiet har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)