Utbyggnad av E 20

Motion 2006/07:T426 av Monica Green (s)

av Monica Green (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 20.

Motivering

E 20 spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet genom sin betydelse som förbindelselänk mellan Stockholm och Göteborg. För att främja ekonomisk tillväxt, minska regionala skillnader och främja utvecklingen på landsbygden behövs bra infrastruktur i hela landet. Bra kommunikationer och goda förutsättningar för företagen ökar möjligheterna för tillväxt och fler jobb. Därför måste E 20 ges en god och bred standard hela vägen. E 20 bör vara fyrfältsväg med 110 som hastighetsgräns hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Stora delar av E 20 är bra och har fått en upprustning. Satsningar på utbyggnaden har redan startat. Det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen och kraftigt standardhöja hela E 20.

Stockholm den 31 oktober 2006

Monica Green (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)