Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo

Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 16 Gävle–Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 80 har nu uppgraderats till Europaväg 16. Detta föranleder att titta närmare på möjligheterna till investeringar för att skapa motorväg/mötesfri 2+2-väg på sträckan Gävle–Oslo. Vägsträckan är viktig för att skapa goda förutsättningar för näringslivet att växa men även för att skapa goda kommunikationer för pendling till och från arbete och studier. För turismen är vägen viktig, speciellt kring högtider och vinterhalvåret samt för den stora och tunga industri som finns belägen efter vägsträckan. Dalarna och Gävleborg är viktiga industritäta län för Sverige.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)