Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn

Motion 2017/18:1002 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vägen från Helsingborg till Gävle består till stora delar av fyra filer. Efter Gävle norrut blir det dock endast en fil i vardera riktningen. Det här leder ofta till omfattande trafikstörningar, eftersom det återkommande sker olyckor på sträckan mellan just Gävle och Söderhamn.

Det förekommer också kraftigt reducerad hastighet vid större trafikbelastningar, då Trafikverket stänger av filer på E4:an där det vanligtvis finns fyra filer. Det är inte ovanligt att det då uppstår timslånga köer på sträckan. Förutom de problem som finns för bilister och yrkestrafik betyder det också omfattande störningar för blåljusfordon som inte kan ta sig fram på grund av köerna.

Det här är naturligtvis inte hållbart över tid, utan det krävs en fyrfilig motorväg mellan Gävle och Söderhamn, som också är porten till och från Norrland.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)