Utbyggnad av E4:an i Gävleborg

Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 i Gävleborgs län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E4 efter Norrlandskusten är en viktig trafiklänk för hela Sverige. En utbyggnad är viktig för Norrlands tillväxt och företagande men även generellt för pendlingsmöjligheter och för invånarna. Det finns tyvärr fortfarande idag sträckor där det enbart är tre körfält, så kallad 2+1-väg. Detta stoppar upp trafikflödet, ökar olycksrisken och attraktionskraften för hela Norrland.

Gävleborg är en viktig trafiklänk där det idag finns åtta mil mellan Gävle och Söderhamn som fortfarande saknar motorväg, lika så genom Nordanstigs kommun som ansluter till Sundsvall. Förbättringar har gjorts på E4 i Gävleborg, då specifikt mellan Enånger och Hudiksvall där det nu finns motorväg/mötesfri 2+2-väg. Därför är det naturligtvis viktigt att förbättringar sker på tidigare nämnda sträckor så de kommer upp i samma goda standard som den senare nämnda sträckan så att vi skapar en livsnerv från södra Sverige till norra.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)