Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg

Motion 2018/19:473 av Emma Carlsson Löfdahl (L)

av Emma Carlsson Löfdahl (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, i sin helhet bör byggas om till motorväg och att den fortsatta sträckningen från Nässjö till Västervik bör byggas om till två-plus-ett-väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Delar av riksväg 40 (Göteborg–Västervik) är sedan flera år motorväg och vissa delar är ”två-plus-ett-väg”. Men fortfarande finns det många sträckor som inte är ombyggda och detta leder till en farlig trafiksituation. Detta är en central väg för gods- och persontrafik mellan väst- och östkust i södra delen av landet.

Då denna väg är starkt trafikerad behövs motorväg hela sträckan mellan Göteborg och Jönköping. Den fortsatta sträckningen Jönköping–Västervik behöver i sin helhet byggas om till ”två-plus-ett-väg”.

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)