Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg

Motion 2019/20:1733 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, i sin helhet ska byggas om till motorväg och att den fortsatta sträckningen från Nässjö till Västervik ska byggas om till två-plus-ett-väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under lång tid har en rejäl ombyggnad av riksväg 40 varit mycket starkt efterfrågad i regionen. Ombyggnaden har gjorts på vissa sträckor men fortfarande finns det mycket kvar att göra.

Riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, har tidigare beskrivits som en av Sveriges farligaste vägar. Ett centralt motiv för en ombyggnad av riksväg 40 har också varit att garantera näringslivets behov av säkra och effektiva transporter. Den under­måliga vägstandarden har inverkat negativt på framkomligheten av gods och varor och lett till flertalet olyckor. Det i sin tur har hämmat den regionala tillväxten.

Den gjorda satsningen är glädjande men räcker inte. Hela sträckan mellan väst- och östkusten, Göteborg och Västervik måste vara säker. Riksväg 40, sträckan mellan Borås och Jönköping, ska i sin helhet byggas om till motorväg, och hela sträckningen Eksjö–Västervik ska byggas om till två-plus-ett-väg.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)