Utbyggnad av riksväg 40

Motion 2017/18:3874 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut riksväg 40 på sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn för att få en sammanhängande motorväg mellan Stockholm och Göteborg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den 17 oktober 2015 invigdes den nya motorvägen mellan Borås och Ulricehamn. Den 17 kilometer långa sträckan på riksväg 40 innebär en kraftig förbättring av trafiksäkerheten. Dessutom förkortas restid och näringslivets behov av säkra och punktliga transporter tillgodoses.

När sträckan Borås–Ulricehamn nu står klar, saknas bara en utbyggnad av motorväg på sträckan Jönköping–Ulricehamn för att få en motorväg hela vägen mellan Stockholm och Göteborg. Det är en förhållandevis kort sträcka på 4,4 mil som behöver byggas ut. Det borde vara en självklarhet att det finns en sammanhängande motorväg mellan Sveriges två största städer.

För att uppnå en enhetlig motorvägsstandard på stråket Stockholm–Jönköping–Göteborg bör därför en utbyggnad av befintlig två-plus-ett-väg till motorväg planeras på riksväg 40 mellan Jönköping och Ulricehamn. Region Jönköpings län har tillstyrkt förslaget att bygga motorväg mellan Jönköping och Ulricehamn för att uppnå enhetlig motorvägsstandard. Regionen har tillsammans med Jönköpings kommun och Ulricehamns kommun tagit fram ett förslag under hösten 2016. De pekar på att vägen är en transportled med mycket tung trafik och att ombyggnad gör vägen säkrare, med tanke på att det i dag finns utfarter vid Bottnaryd och Nissastigen som kan byggas säkrare vid ombyggnation till motorväg.

Motorvägssträckning mellan Jönköping och Ulricehamn skulle knyta arbetsmarknadsregioner närmare varandra. Det ökar företags möjlighet att anställa kompetent personal och möjligheterna för boende i olika regioner att hitta arbete på andra orter, när pendlingsmöjligheterna ökar avsevärt. Det skulle vara av stor betydelse för att främja tillväxt i flera regioner och län, inte minst i Jönköpingsregionen. Det skulle också vara betydelsefullt för orter i nära anslutning till riksväg 40, såsom exempelvis Bottnaryd och Mullsjö. Bättre förutsättningar skapas för jobb och tillväxt. Det blir också lättare att samla familjen, studera på annan ort eller besöka olika evenemang i andra städer.

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)