Utestängda hotellgäster

Motion 2017/18:2852 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka konsumentskyddet för hotellgäster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har i media framkommit att stora hotellkedjor konsekvent överbokar sina hotell för att tjäna extra pengar. Precis som på flyget händer det att gäster inte dyker upp och det ger möjlighet för hotellen att få in ytterligare gäster och därmed få betalt för rummet två gånger. 

Problemen uppenbarar sig de gånger då alla faktiskt kommer och vill ha sitt rum. Det finns flera exempel på då hotellgäster har blivit skickade inte bara till andra hotell utan även till andra städer mitt i natten eftersom hotellen varit fullbelagda. Problemet uppstår särskilt i samband med större evenemang och personalen har uppmanats att skylla på datorproblem.

Det är rimligt att den som bokat en hotellnatt också ska få nyttja den. Om hotell konsekvent överbokar sina rum, ska också den gäst som står utan få en rejäl ersättning för sina besvär. Många gånger har ersättningen bara varit en macka och kostnaden för taxiresan till ett nytt hotell, vilket självklart inte står i proportion till det besvär som uppstår om ens hotellrum inte finns tillgängligt när hen kommer fram mitt i natten, eller om hen blir separerad från det sällskap hen reser med. 

Det är därför rimligt att se över lagstiftningen och införa samma typer av ersättningsregler som finns för flyget även i hotellbranschen. Att inte få sitt bokade rum ska medföra ett rejält skadestånd vid sidan av ombokning och kostnadstäckning för resa till annat hotell.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)