Utfärdande av identitetskort för nya svenskar

Motion 2007/08:A331 av Hans Hoff (s)

av Hans Hoff (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda den utlovade utredningen om identitetskort för nya svenskar.

Motivering

I dag utfärdas identitetskort av tjänstemän på banker. De skall med de underlag som finns kunna styrka att den person som får ett ID-kort är densamma som han eller hon uppger sig vara. I de allra flesta fallen är detta inga problem eftersom det finns körkort, pass eller föräldrar som kan intyga att personen är den som framgår på ID-kortet.

Många banktjänstemän upplever dock en stor osäkerhet när det gäller utfärdandet för våra nya svenskar. Osäkerheten grundas av att ingen kan styrka att personen är den han eller hon utger sig för att vara. Detta är naturligtvis otillfredsställande.

Eftersom frågan är viktig och brådskande är det angeläget att den utredning som infrastrukturministern utlovat påskyndas så att denna otillfredsställande ordning skyndsamt ändras.

Stockholm den 3 oktober 2007

Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)

Avsändare