Utförsåkning och golf i friskvårdspengen

Motion 2013/14:Sk228 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inkludera utförsåkning och golf i begreppet skattefri friskvård.

Motivering

Människor är olika och människor utövar därför sin friskvård på en rad olika sätt. Den friskvårdspeng som innebär att motion kan ske skattefritt är en väletablerad företeelse i vårt land. Arbetsgivare erbjuder anställda möjlighet att bedriva friskvård till subventionerade priser eller till och med helt gratis. Skatteverket har dock begränsat det skattefria utbudet av friskvård genom att definiera vad som kan anses vara friskvård av mindre värde och enklare slag.

Det som inte ingår i Skatteverkets regelverk för skattefri friskvård är bland annat utförsåkning och golf. Att åka skidor på längden är avdragsgill friskvård men att åka skidor utför är inte avdragsgill friskvård. Att utförsåkning inte skulle ingå under friskvårdsbegreppet är besynnerligt när det i allra högsta grad är en friskvårdsaktivitet. Ett årskort på en slalomanläggning är i de allra flesta fall billigare än ett årskort på ett gym och skulle därmed falla under begreppet ”av mindre värde”. Kostnaderna för utrustning är inte heller särskilt mycket högre för utförsåkning än för längdskidåkning.

Detsamma gäller idag också för golf där kostnaderna för att spela har minskat under senare år. Golf är för många i Sverige den huvudsakliga friskvården och det råder ingen tvekan om att golfspelande ger mycket goda resultat för hälsan.

Regeringen bör undersöka möjligheten att inkludera utförsåkning och golf i begreppet skattefri friskvård och ge Skatteverket direktiv som vidgar ramen för när friskvårdsavdrag ska kunna ges.

Stockholm den 4 september 2013

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)