Utförsäljning av Lernia

Motion 2007/08:N212 av Mats Gerdau (m)

av Mats Gerdau (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sälja Lernia AB.

Motivering

Lernia är idag ett företag som finns över hela Sverige och som erbjuder kompetensförsörjning med tjänster inom bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning till individer, företag, myndigheter och organisationer. Lernia ägs av staten och hade förra året en omsättning som uppgick till 2,2 miljarder kronor och målet är att växa ytterligare. Bolaget har redovisat stora vinster de senaste åren. Rörelseresultatet var förra året 150 miljoner kronor och utdelningen 50 miljoner. Det borde göra bolaget till ett av de mest vinstrika utbildningsföretagen i landet.

I Lernias uppdrag står tydligt att ”verksamheten ska koncentreras mot områden där konkurrensfördelar och uthållig lönsamhet kan uppnås”. I Lernias strategi ligger också att öka intäkterna från företag och kommuner utan att förlora sin starka ställning på marknaden för arbetsmarknadsutbildning.

Lernia har genom åren blivit ett framgångsrikt företag som opererar på en växande marknad för bemanings- och utbildningstjänster men utan ha något specifikt samhällsuppdrag. Branschen är både växande och välfungerande. Det finns dock problem med det statliga ägandet av Lernia. För det första sitter staten på flera stolar samtidigt eftersom man båda är beställare och utförare av utbildningar, samtidigt som man också har ansvar för att granska utbildningsverksamhetens kvalitet. För det andra är staten den som ytterst reglerar marknaden och blir därigenom både ”domare” och ”spelare” på marknaden. Det gör att den fria konkurrensen riskerar att snedvridas och det skapas osäkerhet och orättvisa villkor för andra aktörer på marknaden. För det tredje kan det statliga ägandet innebära en begränsning för Lernia som företag att fullt ut verka på en konkurrensutsatt marknad och utveckla verksamheten på det sätt som företaget själv finner bäst. Det kan bli en politisk bedömning i stället för en ekonomisk bedömning av hur företaget bör utvecklas.

Det enda rimliga är att staten säljer Lernia och låter företaget bli en jämlik aktör med övriga företag på marknaden. Då skapas bättre förutsättningar för företaget att växa av egen kraft och utifrån egna ambitioner och mål.

Stockholm den 28 september 2007

Mats Gerdau (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-01 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)