Utförsäljningen av allmännyttan

Motion 2007/08:C277 av Matilda Ernkrans och Eva-Lena Jansson (s)

av Matilda Ernkrans och Eva-Lena Jansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra utförsäljningen av allmännyttan.

Motivering

Allmännyttan skapades bland annat för att möta den bostadsbrist som fanns under 1940-talet. Att idag sälja ut allmännyttan trots att behoven av bostäder och särskilt hyresrätter är stora är inte ett bra sätt att möta medborgarnas behov.

Runt om landet kan vi se att utförsäljningar sker av de kommunala bostadsbolagens bestånd. Detta kommer att slå hårt mot många grupper. Man kan se att stora grupper av äldre kommer att vara i behov av hyreslägenheter de närmaste åren. Men slaget är antagligen hårdast mot de 600 000 unga som kommer att behöva ett eget boende de närmaste åren. Idag finns det rapporter som visar att unga människor tvingas bo hemma under längre tid än vad de själva vill eftersom det inte finns lägenheter att flytta till.

Det är dags att återinföra den del av lagen om allmännyttiga bostadsföretag (Allbolagen) som begränsar kommuners möjlighet att sälja allmännyttiga bostäder till bostadsrättsföreningar eller privata fastighetsägare.

Stockholm den 30 september 2007

Matilda Ernkrans (s)

Eva-Lena Jansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)