Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2766

av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Tabeller

Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens

gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (KD)

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

140 685

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

926 469

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

819 396

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

100 000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

101 516

3:1

Sametinget

54 501

4:1

Regeringskansliet m.m.

7 967
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)