Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Motion 2008/09:Sf376 av Veronica Palm m.fl. (s)

av Veronica Palm m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:Sf376

av Veronica Palm m.fl. (s)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

s68058

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 80 % hela sjukperioden och utan en bortre tidsgräns.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett stegvis höjt tak i sjukförsäkringen till 10 prisbasbelopp.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rehabiliteringskedjan.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Försäkringskassans handläggning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hårdare prioritering av resurser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)