Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3279 av Aron Modig m.fl. (KD)

av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3279

av Aron Modig m.fl. (KD)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 Kristdemokraternas utgångspunkter

1.1 Sänk sjuktalen långsiktigt – stärk det förebyggande arbetet

2 Sjukförsäkringen

2.1 Återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

2.2 Rehabiliteringskedjan

2.3 En mentor som stöd för den enskilda

2.4 Individanpassa ersättningen i sjukförsäkringen – slopa de fasta stegen

2.5 Pilotprojekt med arbetsplatsrådgivare

2.6 Förbättringar för företagare

2.7 Sjuk- och aktivitetsersättningen

2.8 Sjukersättning från 19 års ålder?

3 Återinför kömiljarden – korta köerna till vården

4 Familjeliv, arbetsliv och sjukskrivningar

4.1 Det gränslösa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-07 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)