Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:4213 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4213

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabell 1

Inledning

1 Sänk sjuktalen långsiktigt

1.1 Lägre sjuktal genom att främja familjens vardagsmakt och valfrihet

1.2 Lägre sjuktal genom goda villkor inom arbetslivet

1.3 En hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande och vårdande uppdrag och korta vårdköer

2 Sjukpenningen och rehabiliteringskedjan

2.1 Vikten av en fungerande rehabiliteringskedja

2.1.1 Förbättringar av rehabiliteringskedjan

2.1.2 Nej till en försenad och förlängd rehabilitering samt förtidspensionering av personer med arbetsförmåga

2.1.3 Omställningsmöten

2.1.4 Samordningsförbund

2.2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)