Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:2990 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2990

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Kristdemokratiska utgångspunkter

2 Förstärkningar av nuvarande pensionärers ekonomi

2.1 Höjt bostadstillägg för pensionärer

3 Sverige står inför en stor demografisk utmaning

3.1 Riktålder för pension

3.2 Fler behöver arbeta mer och längre

3.3 Åtgärder för ett senarelagt utträde från arbetsmarknaden

3.3.1 Åtgärder för en tidigarelagd etablering på arbetsmarknaden

4 Mer jämställda pensioner

4.1 Stärkt pensionsrätt för barnår

4.2 Automatiskt delad premiepension för föräldrar

4.3 Ändrade kvalificeringsregler för garantipension

5 Övriga budgetpåverkande anslagsförändringar

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)