Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2004/05:Sf363

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Mål för kristdemokratisk familjepolitik 7

4 Mer tid tillsammans 8

5 Familjeliv i dagens Sverige 9

6 Därför är familjen viktig 10

6.1 Familjens betydelse för människans grundläggande behov 10

6.2 Familjens betydelse för det lilla barnet 10

6.3 Familjens betydelse i det förebyggande arbetet 11

6.4 Familjens betydelse i ungdomars identitetsutveckling 11

6.5 Familjens betydelse för gemenskap över generationerna 11

7 Förbättrat stöd till barn och föräldrar 12

7.1 Stabila familjerelationer är en förutsättning för ett gott samhälle 12

7.2 Uppvärdera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)