Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:2569

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1.Kristdemokraternas familjepolitiska mål och grundvärden

1.1 Familjen är viktig för barnen och samhällsutvecklingen

1.2 Hemmiljön, familjelivet och uppväxtförhållandena påverkar vår hälsa och livskvalitet

1.3 Familjer är olika

1.4 Familjesäkra politiken – tid och rum för relationer

1.5 Familjepolitiska mål

2.En barntidsreform

2.1 Ökad makt över föräldraförsäkringen till föräldrarna

2.1.1 Vad tycker föräldrar och svenska folket om föräldraförsäkringen?

2.1.2 Vad tycker remissinstanserna om kvotering av föräldraförsäkringen?

2.1.3 Vänsterregeringen har planer på att detaljstyra familjers
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)
Behandlas i betänkande (15)