Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3304

av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 Familjen är den grund som samhället vilar på

1.1 Därför pratar Kristdemokraterna så mycket om familjen

1.2 Trygga familjer motverkar psykisk ohälsa bland barn och unga

1.3 Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska utsattheten

1.4 Familjebakgrunden påverkar skolresultaten och möjligheterna till jobb

1.5 Trygga familjer motverkar utanförskap och kriminalitet

1.6 Jämställdhet och valfrihet

1.7 Uppvärdera papparollen

1.8 Kristdemokraterna och vägen framåt

2 Familjesäkra politiken – tid och rum för relationer

3 Möjlighet till mer tid för barnen

3.1 Ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-07 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (49)