Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2997

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Familjen är den grund som samhället vilar på

Trygga familjer motverkar psykisk ohälsa bland barn och unga

Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska utsattheten

Familjebakgrunden påverkar skolresultaten och möjligheterna till jobb

Trygga familjer motverkar utanförskap och kriminalitet

Jämställdhet och valfrihet

Uppvärdera papparollen

Kristdemokraterna och vägen framåt

Familjesäkra politiken – tid och rum för relationer

Möjlighet till mer tid för barnen

Ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen – fritt uttag i tre år

Möjlighet att överlåta föräldrapenningdagar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)