Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2019/20:3105 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3105

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Familjen är den grund som samhället vilar på

1.1 Trygga familjer främjar en god psykisk hälsa bland barn och unga

1.2 Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska utsattheten

1.3 Familjebakgrunden påverkar skolresultaten och möjligheterna till jobb

1.4 Trygga familjer motverkar utanförskap och kriminalitet

1.5 Jämställdhet och valfrihet

1.6 Uppvärdera papparollen

1.7 Kristdemokraterna och vägen framåt

2 Familjesäkra politiken – tid och rum för relationer

3 Möjlighet till mer tid för barnen

3.1 Ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen – fritt uttag i tre år

3.2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (46)