Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2020/21:2774 av Ebba Busch m.fl. (KD)

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:2774

av Ebba Busch m.fl. (KD)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabell

1 Familjen är den grund som samhället vilar på

Trygga familjer främjar en god psykisk hälsa bland barn och unga

Sammanhållna familjer minskar den ekonomiska utsattheten

Familjebakgrunden påverkar skolresultaten och möjligheterna till jobb

Trygga familjer motverkar utanförskap och kriminalitet

Jämställdhet och valfrihet

Uppvärdera papparollen

Kristdemokraterna och vägen framåt

2 Familjesäkra politiken – tid och rum för relationer

3 Möjlighet till mer tid för barnen

Ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen – fritt uttag i tre år

Möjlighet att överlåta föräldrapenningdagar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)
Behandlas i betänkande (13)