Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD)

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2915

av Sofia Damm m.fl. (KD)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Tabeller

Nyanlända invandrares etablering

Ankomsten till Sverige

Asylprogram

Eget boende (EBO)

Hälsoundersökningar

Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden

Efter asylbeskedet

Etableringsuppdraget

Etableringsersättning

Hemutrustningslån

Bostadsbristen för asylsökande och nyanlända

Möjligheten till ”hembo”

Ensamkommande

Utbyggt regionalt yrkesvux

Sfi med yrkesutbildning

Validering av akademiska kunskaper

Diskriminering

Jämställdhet, våld i nära relationer och hedersförtryck

Lägg ner Jämställdhetsmyndigheten

Könsstympning

Delegation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)