Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

av Christian Carlsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2992

av Christian Carlsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Kristdemokraternas syn på arbetslivet

Läget på svensk arbetsmarknad

Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik

Riktade jobbskatteavdrag

Inträdesjobb

Utbyggt regionalt yrkesvux

Sfi med yrkesutbildning

Fler och bättre nystartsjobb

Värna och utveckla tjänstesektorn

Lån till körkort

Lägg ner Arbetsförmedlingen i nuvarande form

Vårdserviceteam

Lärlingsanställningar

Förändrade arbetsmarknadsprogram

Neddragning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag

Avskaffa Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar

Extratjänster

Moderna beredskapsjobb

Avveckla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)