Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2021/22:4198 av Michael Anefur m.fl. (KD)

av Michael Anefur m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4198

av Michael Anefur m.fl. (KD)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Kristdemokraternas syn på arbetslivet

Läget på svensk arbetsmarknad

En arbetsmarknad där alla får plats

Kraftfull förstärkning av nystartsjobben

Höjt lönetak i nystartsjobben

Förläng anställningstiden

Tillfälligt handledarstöd för fler i arbete

Inför matchningsanställningar

Insatser för personer med nedsatt arbetsförmåga

Fler behöver arbeta mer och längre

Skattelättnader för fler i arbete

Dubbelt jobbskatteavdrag för personer som går från utanförskap till arbete

Förstärkt jobbskatteavdrag

Höjd skiktgräns

Reformerat bidragssystem för fler i egenförsörjning

Inför statlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)