Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. (s)

av Berit Högman m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:A396

av Berit Högman m.fl. (s)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

s61022

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om minskat antal karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattereduktion för arbetslöshetsavgiften.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om a-kassa för deltidsarbetslösa.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)