Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s)

av Berit Högman m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2009/10:A410

av Berit Högman m.fl. (s)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

s79011

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att investera i ungas möjligheter till jobb.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetslöshetsförsäkringen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitet i Arbetsförmedlingens insatser.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphandlade jobbplatser.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till handledning vid praktik.

Riksdagen tillkännager för regeringen som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)