Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3349

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Fler jobb för dem som står längst från arbetsmarknaden

Regeringens jobbfientliga politik

Riktade jobbskatteavdrag

Värna och utveckla tjänstesektorn

RUT-område Tvätt

RUT-område Underhåll

RUT-område Nattvak/personlig omsorg

Vårdnära serviceteam

Fler vägar till jobb

Introduktionsanställningar

En arbetsförmedling som förmedlar jobb istället för att administrera arbetslöshet

Förändrade arbetsmarknadsprogram

Avskaffa Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning

Fler platser i yrkesvux

Reformera anställningsstöd

Nystartsjobb

Instegsjobb

Särskilt anställningsstöd

Förstärkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)