Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3626

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Läget på svensk arbetsmarknad

Regeringens jobbfientliga politik

Fler vägar till jobb

Riktade jobbskatteavdrag

Värna och utveckla tjänstesektorn

Vårdserviceteam

Inträdesjobb

En arbetsförmedling som förmedlar jobb

Förändrade arbetsmarknadsprogram

Neddragning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag

Avskaffa Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar

Utbyggt regionalt yrkesvux

Nystartsjobb

Traineejobb och extratjänster

Moderna beredskapsjobb

Snabbspår

Utbildningskontrakt

Avvecklade anställningsstöd

Lärlingsanställningar

Insatser för personer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)