Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

av Jessica Polfjärd m.fl. (M)
Sammanfattning

Inom utgiftsområde 14 lägger vi fram förslag om ett förenklat regelverk för subventionerade anställningar och om hur arbetslöshetsförsäkringen bör utformas för att säkerställa att den ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring. Vi föreslår också att aktivitetsstödet ska begränsas i tid. För att underlätta rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden vill Moderaterna införa en nationell studie- och jobbrådgivning. Arbetsförmedlingen får också ett nytt uppdrag att erbjuda stöd till byte av arbetsplats eller arbetsgivare vid psykisk ohälsa. För att minska sjukfrånvaron i yrken där den psykosociala arbetsmiljön brister får Arbetsmiljöverket ett särskilt uppdrag att göra en tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)