Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3202

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Kristdemokraternas syn på arbetslivet

Läget på svensk arbetsmarknad

Regeringen misslyckas med arbetslösheten

En arbetsmarknad där alla får plats

Skattelättnader för fler i arbete

Effektivisera arbetsmarknadspolitiken

Fler och bättre nystartsjobb

Inträdesjobb och etableringsjobb

Avveckla introduktionsjobben

Effektivisera extratjänsterna

Nej till Utvecklingstid

Avveckla Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag

Effektivisera arbetsmarknadsutbildning i AF:s regi

Fler platser i Yrkesvux – sfi med yrkesutbildning

Trygga anställningar

Lärlingsanställningar

Insatser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)