Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2020/21:3107 av Magnus Persson m.fl. (SD)

av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:3107

av Magnus Persson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering 

Coronapandemin har påverkat alla delar av samhället, inte minst arbetsmarknaden. Vissa branscher har drabbats extra hårt. Sedan pandemins start har strax över 100 000 personer varslats om uppsägning. Många av dessa varsel har omsatts i uppsägningar, vilket lett till att arbetslösheten ökat hastigt, inte minst för ungdomar. Denna arbetslöshet har slagit brett och drabbar nu både yngre och äldre personer, utrikes födda såväl som födda i Sverige. Arbetsförmedlingens prognoser visar att trenden kulminerar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)