Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD)

av Annika Eclund m.fl. (KD)
Sammanfattning

Kristdemokraterna presenterar i denna motion våra budgetsatsningar och övriga förslag på skolområdet. Dessa är speciallärarlyft där lärare erbjuds att komplettera sin grundutbildning med en speciallärarutbildning med 80 procent av lönen. Reformen innebär att den ordinarie undervisningen kan fungera bättre för samtliga elever, när elever som behöver speciellt stöd får det. Speciallärarlyftet är också ett sätt att öka karriärvägar för lärare och därmed öka statusen i yrket, samt ett sätt att förbättra arbetsmiljön i klassrummet. Kristdemokraterna anslår 230 miljoner kronor mer än regeringen per år till 2020 till Speciallärarlyftet.

Kristdemokraterna vill också betona att det ska löna sig att vara en skicklig lärare. Alliansregeringen införde karriärtjänster som innebär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-07 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (50)