Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Sammanfattning

Alla har rätt till bra kunskaper men ingen ska ha rätt att utsätta elever för en dålig skola. Därför lägger vi fram flera förslag för att stärka läraryrket, utöka stödet till elever som halkat efter och ge elever mer undervisningstid i ämnen där resultaten har fallit.

Vi vill förbättra förskolan genom att utöka den allmänna förskolan till 30 timmar i veckan för barn i familjer med försörjningsstöd. För att säkra likvärdigheten och stärka svaga skolor vill vi införa nolltolerans mot dåliga skolor med skräddarsydda kunskapskontrakt som hjälper skolor att höja resultaten. Vi avsätter medel för att utöka antalet karriärtjänster från 17 000 till 22 000 samt fördubblar vår tidigare satsning på förstelärare i utanförskapsområden.

Vi satsar också på att införa en extra timme
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)