Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2020/21:3332 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2020/21:3332

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till Statens skolinspektion för ett utökat uppdrag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat anslag till Statens skolinspektion för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på språkförskola för nyanlända barn från tre års ålder och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)