Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:3994 av Fredrik Malm m.fl. (L)

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3994

av Fredrik Malm m.fl. (L)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram ett antal förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 20. Dessa förtecknas här nedan. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budgetmotion.

Liberalerna genomför en rad satsningar på skolan. Följande fördelas på anslag 1:5. Under 2022 tillförs skolan 5 000 miljoner kronor och under 2023 3 000 miljoner för att ta igen det kunskapstapp som uppstått på grund av sämre kvalitet i undervisningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)