Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning

Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Sammanfattning

Förslag med anslagsförändringar

Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa fler jobb, öka tillgängligheten till kultur, samt öka insatser för folkbildning och utbildning. Det gör vi genom en stark budget och vi satsar 584 miljoner kronor mer än regeringen inom utgiftsområdet.

Insatser som leder till jobb och näringslivsutveckling:

En 33-procentig ökning av scenkonstallianserna, 20 miljoner kronor och 95 nya anställningar.

Kulturarvslyftet läggs ner och att man istället satsar på det som beprövat fungerar – 222 Accessjobb inom kulturområdet. + 74 miljoner kronor.

Extratjänster, bland annat inom ideell sektor inom utgiftsområde 14.

En satsning på besöksnäringen + 50 mkr inom utgiftsområde 24.

Vi vill öka tillgängligheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (53)