Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp)

av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2007/08:Kr304

av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

mp652

1 Sammanfattning

En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa möjlighet att utveckla sina förmågor och att få uttrycka sig fritt. För Miljöpartiet de gröna är ett rikt och mång­fasetterat kulturliv nyckeln till mänsklig livskraft. Därför är kultur något som alla måste ha rätt till. Barn och ungdomar formas utifrån vad samhället anser vara viktigt. Miljöpartiet vill därför klart och tydligt visa att kultur i alla dess former är något vårt samhälle prioriterar. Miljöpartiet ser satsningar på kultur som förebyggande investeringar för att motverka olika samhällsproblem, som social utslagning och medicinska problem. Miljöpartiet anser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)