Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S)

av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:Kr297

av Berit Högman m.fl. (S)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

S25001

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Inledning 6

Den kulturella allemansrätten skapar ett kreativt Sverige 6

Kunskapsbaserad ekonomi 7

Värdeburen tillväxt 7

Den sociala investeringspolitiken 7

Innanförskapets samhälle 8

Värna barn och unga – bekämpa barnfattigdomen 8

Utan kulturskapare ingen kultur 8

Kultur och folkbildning (anslagsförändringar) 9

Projektet ”Demokrati, kultur och mångfald” 9

Bakgrund och syfte 9

Motverka främlingsfientlighet och rasism 10

Goda exempel finns 10

Kultur, internationalisering och mångfald 10

Satsning på ungdomsorganisationer 10

Kulturens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)