Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M)

av Olof Lavesson m.fl. (M)
Sammanfattning

Kulturen följer oss genom livet. Den tillhör och förenar alla. Det är mot den utgångspunkten Moderaterna prioriterar att resurser riktas särskilt mot barn och unga från miljöer där idrotts- och kulturaktiviteter inte är ett självklart val. Därför investerar Moderaterna i satsningar som inkluderar alla barn och ungdomar och stärker integrationen. Lärdomar från framgångsrika projekt visar att det med en genomtänkt metodik går att bryta sociala, kulturella och religiösa barriärer som hindrar barn och ungdomar från att ägna sig åt kultur och idrott. Vidare vill Moderaterna underlätta för professionella kulturskapare, stötta den nyskapande kulturen, ge fler konstnärer en fristad i en svensk kommun samt öka säkerheten för trossamfunden.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)