Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD)

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2904

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Inledning – vår kultursyn

2 Belysning av den våldsbejakande islamismens brott

3 Bildning

4 Folkhögskola

5 Studieförbund

6 Bibliotek och läsning

7 Kulturarvsfrågor

8 Regional kulturpolitik

9 Civila samhället

10 Trossamfund

11 Idrott

12 Tillgängliggöra kulturen

13 Kultur för unga

13.1 Skapande skola

13.2 Fritidspeng

14 Breddad kulturfinansiering

15 Kulturskaparnas villkor

16 Public service

17 Filmpolitik

18 Konstnärliga utbildningars koppling till näringslivet

19 Satsningar på äldres välmående

20 Övriga budgetpåverkande anslag

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)