Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Sammanfattning

Kulturen följer oss genom livet. Den tillhör och förenar alla. Kulturen är dock inte en ensam isolerad politisk ö utan hänger intimt samman med den ekonomiska politiken. När man gör det dyrare att anställa drabbar det den majoritet professionella kultur­arbetare som är egenföretagare. När man höjer skatter och minskar hushållens dispo­nibla inkomster drabbar detta med kirurgisk precision kulturen och idrotten. Det är detta som hushållen först drar ned på.

Moderaterna föreslår en stramare kulturbudget. Vi säger exempelvis nej till dyra och ineffektiva reformer som stöd till sänkta kulturskolavgifter och fri entré på statliga museer. Istället satsar Moderaterna extra pengar på kultur till barn och unga i utsatta miljöer, arbetsstipendier för kulturarbetare samt till den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)