Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2019/20:2790 av Roland Utbult m.fl. (KD)

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2790

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Inledning – vår kultursyn

2 Bildning

3 Folkhögskola

4 Studieförbund

5 Bibliotek och läsning

6 Kulturarvsfrågor

7 Regional kulturpolitik

8 Det civila samhället

9 Trossamfund

10 Ökat stöd till idrotten

10.1 Borttagen reklamskatt för ideella föreningar

10.2 Förhindra övergrepp mot barn

11 Belysning av den våldsbejakande islamismens brott

12 Tillgängliggöra kulturen

13 Kultur för unga

13.1 Skapande skola

13.2 Fritidskort

14 Breddad kulturfinansiering

15 Kulturskaparnas villkor

16 Public service

17 Filmpolitik

18 Satsningar på äldres
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)