Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2019/20:3327 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Sammanfattning

Moderaterna vill över tid föra över resurser från kultur som i första hand konsumeras av vuxna till satsningar för barn och unga, inte minst i utsatta miljöer. De första stegen tar vi i och med budgeten för år 2020. Moderaterna avvisar regeringens förslag om fri entré till statliga museer till förmån för att stärka kultur riktad mot i första hand barn och unga.

Anslagsanvisningar

Tabell 1 För utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Statens kulturråd

56 717

−400

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

533 084

1:3

Skapande skola

176 465

+30 000

1:4

Forsknings- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)