Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2021/22:4020 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

av Viktor Wärnick m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4020

av Viktor Wärnick m.fl. (M)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en satsning på barnlitteratur och bibliotekens digitalisering och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av produktionsincitament för svensk film och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskat anslag till statliga museer för att återinföra entréavgift för vuxna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)